wz
Levná dovolená , ubytování » výhodné ceny a slevy pro stálé zákazníky
Dovolená , ubytování v Čechách
Plzeňsko  -  Rokycansko
zámek Manětíň « » zámek Zelená hora
Stříbro  » Hracholusky « » Plzeň » Prazdroj
Starý Plzenec « » Bohemia
Západočeské lázně
Karlovy Vary » Slavkovský les
Mariánské Lázně « » Lázně Kynžvart
Domažlice » Chodsko
TURISTIK.CZ


je držitelem certifikátu SAOP
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Valtice  Náchod  Boskovice  Pardubice   Val.Meziříčí  Opava  Č.Budějovice K.Vary Klatovy   Strakonice
Liberec Litoměřice
Plzeňsko Rokycansko
Prohlídku Plzeňska můžeme začít na severu. Vedle města Kralovice se nachází církevní areál Mariánská Týnice. Unikátní duchovní objekt v němž nyní sídlí Muzeum a galerie severního Plzeňska. Velmi pěkná příroda v této oblasti svádí k cyklistickým výletům. Romantická místa zde vytváří řeka Střela, která protéká i městem Plasy. Plasy jsou snad nejvíce známé díky cisterciáckému klášteru, který byl vystavěn na bažině na tisících dubových sloupů. Zajímavostí je například skutečnost, že vysušování bažin v pozdější době muselo být přerušeno, protože vysychající dřevo ztrácelo svoji pevnost a mohlo ohrozit statiku kláštera. Nad řekou Střelou se nachází i monumentální zřícenina středověkého hradu Krašov. Perlou západočeského baroka je nazýván
zámek v Manětíně » »
který je vyzdoben plastikami a obrazy. Krytá chodba jej spojuje s gotickým kostelem sv. Jana Křtitele.
Východně od  Plzně leží město Zbiroh. Roku 2005 zde byl znovu zpřístupněn zámek. Jižně od Zbiroha najdeme Rokycany. Bývalé okresní město má hned několik zajímavostí. Přístupnou hvězdárnu, Muzeum Dr. B. Horáka se stálými expozicemi zaměřenými  na  bydlení a  železářství a  pro příznivce  vojenské  historie Vojenské muzeum a Klub vojenského muzea na demarkační  linii v  Rokycanech.  Zdejší expozice jsou zaměřené především na vozidla, bojovou techniku, výzbroj a výstroj Československé armády do roku 1938. Jihovýchodně od Rokycan je významná technická památka Vodní hamr Dobřív. Od Rokycan dále na jih se skutečně urodilo. Ve Spáleném Poříčí nalezneme renesanční zámek zdobený sgrafity, s expozicí o životě na vesnici na  počátku 19. století. O  pouhých několik kilometrů dál v  Blovicích  stojí  renesanční zámek, rozsáhlý komplex s  anglickým parkem a muzejní expozicí. Dalším představitelem historie je zámeček Kozel s bohatými vnitřními interiery a rozlehlým parkem se vzácnými dřevinami

Asi 30 km jihovýchodně od Plzně leží město Nepomuk, rodiště světce Jana Nepomuckého. Vedle expozice Městského muzea, můžete navštívit
 » » zámek Zelená Hora . Ještě dál na jihovýchod leží Chanovice. Navštívit můžeme místní zámeček s rozsáhlým parkem, nebo Skanzen lidové architektury s několika restaurovanými objekty. Památkou na početnou židovskou komunitu v západních Čechách je část původního ghetta v Kasejovicích s muzeem v původní synagoze a židovským hřbitovem. Ve Lnářích je barokní zámek s rybářským muzeem a pokud budete chtít pokračovat směrem do Jižních Čech, nemůžete minout Blatnou kde se nachází další velmi pěkný zámek.
Opustíme tuto nesporně zajímavou část Plzeňska a vydáme se k návštěvě západočeských měst Stod, Nýřany a Stříbro » » 
Mezi městy Dobřany, Stod a obcí Chotěšov se nachází poutní místo Křížový vrch (487 m) s kostelíkem a rozhlednou ve věži. Město Stříbro je bohaté na historické památky. Vedle zbytkůp opevnění zde nalezneme například Minoritský klášter ve kterém sídlí Městské muzeum a informační centrum. Odpočinek najdete v parku, u plastiky 13. poledníku procházejícího středem města. U Stříbra začíná nejvýznamnější vodní rekreační nádrž v celé oblasti Hracholusky
.
Plzeňsko je regionem bohaté kulturní i historické tradice a díky své výhodné poloze je velmi dobře dopravně dostupné. Plzeň disponuje velmi rozvinutými službami, množstvím kvalitních restaurací a zábavních podniků a center. Pokud navštívíte Plzeňsko neměli by Vám uniknout vedle piva  i další místní speciality. Vinařské značka Bohemia Sekt , nebo bylinný likér 
Fernert Stock. Oblast velmi dobře uspokojí zájemce o aktivní pobyty a venkovskou turistiku a dokáže být svým návštěvníkům výborným hostitelem.
 « « Pilsner Urguell « » Plzeňský pivovar
Plzeňsko můžeme považovat za kolébku historického osídlení západu Čech. Vždyť právě v jeho severní části nad dnešním Starým Plzencem se nachází hradiště Hůrka vzpomínané písemně již v roce 976. Od 10. století vykonávalo přemyslovské knížecí hradiště s podhradím funkci správního centra kraje. Část zdiva rotundy sv. Petra na hradišti patří k nejstarším v kraji. O hradu Plzeň se též hovoří i v legendě o sv. Vojtěchu.
Vojtěšským putováním na sklonku 10. století je protkáno zvláště okolí Nepomuka. Jeho kultu využili pravděpodobně i cisterciáci z Kláštera u Nepomuka, když na dalším slavném místě kraje – Zelené Hoře - postavili na sklonku 13. století křesťanskou svatyni. Na jejím místě posléze vnikl hrad, který do české historie zasáhl například nálezem tzv. „Rukopisu Zelenohorského“ či jako kasárna technických praporů v 50. letech 20. století. Nepomuk a jeho okolí ční jako věž mystické víry v jinak sekularizovaném českém Západě. Snad po celém světě je uctíván a zpodobňován světec, který se zde narodil – sv. Jan Nepomucký. Hora Bzí zase patří mezi slavná místa, kde zaznělo na shromáždění lidu Husovo reformní učení. Vírou jakoby byla protkána celá krajina plná kapliček či věží venkovských kostelíků, poutních míst (např. Křížový Vrch, Vrčeň, Nepomuk) či mohutných barokních chrámů (Přeštice), z nichž některé dosahují vysoké a ojedinělé umělecké hodnoty (Dobřany).
Západočeské lázně
Karlovarsko a Slavkovský les je území plné kontrastů. Známé lázeňské komplexy s parky v Karlových Varech, Mariánských Lázních či menší Lázně Kynžvart plné mezinárodního ruchu a šumu najednou vystřídají dvě území s minimem osídlení. Doupovské Hory jsou vojenským prostorem dosud a osídlení zde téměř zaniklo.
je zajímavé navštívit Horní Slavkov s řadou architektonických památek a unikátní šibenicí, Krásno s hornickým skanzenem a unikátní rozhlednou na Krásenském vrchu či Bečov nad Teplou. Zvláště sem míří velké množství návštěvníků shlédnout relikviář sv. Maura, který je po našich korunovačních klenotech nejcennější, co máme. Okraje Slavkovského lesa přímo oplývají význačnými kulturními památkami. Návštěva starého kláštera v Teplé, který kolonizoval zdejší krajinu, a zvláště jeho světoznámé knihovny patří k velkým zážitkům, stejně jako návštěva hradu a městečka v Lokti, který byl postaven proti ...
 ... rozpínavosti chebských ministeriálů. Návštěva metternichovského sídla v Kynžvartu s parkem » »
 
Řada návštěvníků však míří do Slavkovského lesa kvůli přírodním krásám, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Procházka na dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, známou přírodní rezervací Kladské rašeliny, patří k nezapomenutelným zážitkům stejně jako návštěva malebného Smraďochu s probublávajícími vývěvami plynů. I hluboce zaříznuté údolí Ohře nám připraví nejedno překvapení.
 « « Romanticky položený Loket , bizardní Svatošské skály, hradiště v Tašovicích, pověstmi opředená Šemnická skála či unikátní Skalky skřítků stojí rozhodně za návštěvu.
Český les - Chodsko
Horský masiv Českého lesa probíhá při státní hranici se Spolkovou republikou Německo na jihozápadě České republiky, a to od Všerubského průsmyku až k vrchu Dyleň v jižní části Chebska. Přitažlivost tohoto kraje spočívá v protikladech. Na jedné straně je tu již zmíněné a notoricky známé Chodsko, na druhé straně téměř neznámá krajina samotného Českého lesa, kde se rozprostíral zakázaný pohraniční prostor, který byl zpřístupněn až po listopadu 1989. Směrem do vnitrozemí nacházíme kraj s četnými svědky pravěkého osídlení v podobě sotva znatelných mohylových polí. Osídlení v historické době dokládají venkovské kostelíky s gotickými, někdy i románskými základy.  Mimořádnou architektonickou i sídelní památkou je
hrad a zámek v malebném městečku Horšovský Týn.
Ukázkou velmi dobře zachovalého historického sídla jsou i Domažlice, přitahující také svou chodskou tradicí, i když do jisté míry uměle vytvořenou z vlasteneckých pohnutek v 19. století. Celé Chodsko však touto tradicí stále žije a přestože v chodských vsích už téměř nenajdeme starobylé chaloupky a statky, všude se tu pěstuje svérázný folklor v podobě lidových písní, krojů
  
Klatovsko se rozprostírá na území západní a střední části Šumavy, zabírá její nejrozmanitější část ...  ... nečekají tu na Vás jen vysoké hory – Poledník (1315 m), Javorná (1090 m), Jezerní hora (1343), Můstek (1235 m), Pancíř (1214 m), ale i čtyři z pěti jezer na české části Šumavy – Černé, Čertovo, Prášilské a Laka. Najdete tu horské pláně, stejně tak jako známé slatě. Narazíte tu na majestátné hrady – Rabí, Velhartice, Kašperk, Švihov a Klenovou, ale i na řadu památkově chráněných měst – Klatovy, Kašperské Hory, Sušice, Horažďovice. V zapadlých vískách Vás překvapí cenné románské, gotické a barokní kostely.
autohits  optimalizace PageRank.cz autohits
Jaroslav Novák © 2008
  Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Hotely  « » Úvod