wz
Levná dovolená , ubytování » výhodné ceny a slevy pro stálé zákazníky
Dovolená , ubytování v Čechách
Mělník  -  Kokořínsko
zámek Manětíň « » zámek Zelená hora
Mšeno  » Mnichovo Hradiště « » Kutná Hora

Brdy  Povltaví
Příbram » Jince
zámek Dobříš « » zámek Zbraslav
Berounka » Křivokládsko
TURISTIK.CZ


je držitelem certifikátu SAOP
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Valtice  Náchod  Boskovice  Pardubice   Val.Meziříčí  Opava  Č.Budějovice K.Vary Klatovy   Strakonice
Liberec Litoměřice  Mělník  Benešov
Mělnicko a Kokořínsko
Mělnicko a Kokořínsko jedna z významných turistických oblastí Středočeského kraje, která obepíná hlavní město Prahu a zároveň s ním žije ve vzájemných vazbách, kraj po tisíc let spojený s pěstováním vinné révy.
Z Mělníka, přirozeného historického centra oblasti a bývalého královského věnného města, dohlédneme na samý bájný počátek Čechů v zemi, vyvolené z hory Říp. Jeho přilbice, viděno z mělnické zámecké vyhlídky, zastíní v létě slunci místo, kde se denodenně ukládá ke spánku, i když právě tady vše před staletími začalo. Alespoň tak popisuje Kosmas příchod Čechů ve své kronice. Ale A. C. Nor mluví jinak: "Praotec Čech přišel na horu Říp, zastavil se, rozhlédl se a pravil: Dál nejdem. Támhle je Mělník!"
Právě pod Mělníkem se spojují dvě největší české řeky Labe a Vltava. Samy se spojí, ale kraj rozdělují. Zatímco krajina na levém břehu Labe se od řeky volně rozbíhá rovinou, v opačném směru se vzpouzí, vyvyšuje a vrásní.
Pískovcové skály Kokořínska vytvaroval čas a modelovala je i lidská ruka vedená přirozenými tvary kamene, probouzejícími fantazii tvůrce, či ruka vedená prostou vroucnou zbožností. A tak v nás některá místa vyvolávají obavu, ožívají hrůzostrašnými příběhy, jinde naopak můžeme spočinout v tiché modlitbě u skalních reliéfů, křížků i pod korunami stromů a nebe. Zatímco jedna část nám nabízí pohodlná zámecká sídla (Mělník, Veltrusy, Nelahozeves, Liběchov), druhá, drsnější a zároveň romantičtější, nás zavede ke skalním hradům, strážním místům i k majestátnímu hradu Kokořín, odkud je již kousek k hradu Houska, opěrným to bodům Máchova kraje. Přibližně 35 km východně od Mělníka leží město Mladá Boleslav. Dále je zde hrad a Templ. Na Mladoboleslavsku  ..
... se nachází krásný zámek Mnichovo Hradiště » »
 ... zámek Benátky nad Jizerou kde je Muzeum hraček a okres zasahuje do CHKO Český ráj, kde se nachází zbytky hradu Valečov nebo skalní útvar Drábské světničky. Z Mladé Boleslavi to není daleko do Nymburka a lázeňského historického města Poděbrady, kde můžete navštívit vedle lázní renesanční zámek. Dalším významným městem s historickým centrem je Kolín, jehož dominantou 
je chrám sv. Bartoloměje. Přibližně 12 km od Kolína leží jedno z nejhezčích českých měst ...  
Kutná Hora Nenechte si ujít Chrám Sv.Barbory
Vlašský dvůr, České Muzeum Stříbra, nebo Muzeum alchymie v Kutné Hoře - světově první muzeum věnované alchymii. Mezi zajímavé kulturní památky patří Muzeum českého venkova - zámek Kačina u Kutné Hory. Bývalé okresní město Benešov se nachází mezi řadou skvostných památek. První z nich je zámek Konopiště a hned následují další. Zámek Jemniště, hrad Český Šternberk ,  zámek  Vrchotovy  Janovice ,  Sázavský  klášter .... 
Brdy a Střední Povltaví
Vlevo od toku řeky Vltavy se nachází podhorská krajina s mnoha někdejšími hornickými obcemi pod brdským hřebenem, který se táhne od severovýchodní až k jihozápadní hranici  této  oblasti ,  přecházející svým  charakterem  v jižním cípu  v  typickou  jihočeskou krajinu.  Je  vymezena  několika  správními středisky,  jimiž  jsou  města Příbram ...
 « «  Dobříš , Nový Knín, Rožmitál pod Třemšínem a Březnice. Geologické a geomorfologické poměry, fauna a flóra odpovídají převažujícímu přírodnímu vlivu Brd. Zachovalost a výjimečnost přírodních lokalit v tomto pohoří s mnoha přírodními památkami a přírodním parkem Třemšín je zčásti důsledkem dlouhotrvajícího uzavření brdského Vojenského výcvikového prostoru Jince pro veřejnost, stále tu však zůstává dost překrásných míst pro turistiku.
Na pravém vltavském břehu najdeme rozvlněný kraj, v němž sídlili už Keltové a který vykazuje rysy svérázné české selské krajiny s kopci, malými vískami a místními zámečky. V letech 1942–1945 bylo téměř veškeré obyvatelstvo kraje na východě popisované oblasti, jehož centrem odedávna bylo a zůstává
 « « město Sedlčany, vyhnáno německými okupanty. Unikátní přírodní krásy kamenitých a zalesněných strání nad Vltavou jsou soustředěny v přírodní rezervaci Drbákov – Albertovy skály. Do života na obou březích Vltavy pak zasáhla výstavba vodních nádrží Orlík, Kamýk a Slapy ve druhé polovině 20. století. Orlická a Slapská přehrada s sebou přinesly nejen možnost včasné regulace následků častých povodní, ale i mnoho příležitostí k rekreaci ...
Kladensko a Slánsko nabízí díky svému historickému vývoji různorodé možnosti ...
Zatímco Slánsko bylo odpradávna spíše zemědělskou oblastí, Kladensko formovala od konce 18. století těžba uhlí a hutní výroba, po nichž v krajině zbyly především odvaly hlušiny a občas i památkově chráněné těžní věže bývalých dolů » » 
Protože Kladensko a Slánsko patřilo v raném středověku k sídelní oblasti ovládané Přemyslovci, najdete tu pozůstatky přemyslovských správních hradů Budeč a Libušín. Na Budči dokonce stojí nejstarší dosud dochovaná stavba v ČR – rotunda sv. Petra a Pavla, postavená na přelomu 9. a 10. století. Především šlechtické rody Martiniců a Kinských, ale i břevnovští benediktini se zasloužili o renesanční a barokní proměnu měst a obcí na Kladensku a Slánsku. Zejména na zemědělském Slánsku se dochovaly i doklady venkovské architektury, ať už rozptýlené v jednotlivých obcích, nebo nejúplněji dochované ve vesnické památkové rezervaci v Třebízi. Máte rádi "eintopf"? Recept na tuto polévku je jednoduchý: vezměte, co máte zrovna po ruce, naházejte to do hrnce a uvařte.
 Jestli ano, tak jste na správné adrese: okolí Prahy je přesně takový hrnec s "eintopfem".
Můžete zde spatřit přemyslovskou starosídelní krajinu v okolí Levého Hradce a poblíž i nejstarší stojící stavbu v Čechách, přemyslovskou rotundu Budeč. Máte rádi jeskyně, skály, vápencové útesy? Navštivte hluboká krasová údolí severně od Všenor a Černošic. Další instancí našeho "eintopfu" je dodnes neosídlený, zalesněný výběžek Hřebenů jihozápadně od ...
 « « zámek Zbraslav s několika keltskými oppidy, strašidelným klášterem Skalka a divokými křemencovými skálami ....


Na Berounsko zasahuje i část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Původní lesní porosty jsou pravým rájem pro celou řadu vzácných živočichů a chráněných rostlin. Kraj spoluvytvářeli svou činností i lidé. Jejich životní styl, soužití s krajinou i historii připomíná řada památek, ať už jen tušených v torzech  zřícenin ,  nebo  dochovaných a  pečlivě  opravovaných  až  do  dnešních  dob.   Perlou mezi těmito
 upomínkami na doby minulé je opravdový historický klenot, středověký hrad Karlštejn » » 
který každoročně láká tisíce turistů, aby si mezi jeho zdmi připomněli slavnou dobu vlády českého krále a římského císaře Karla IV. Počínaje právě proslulým panovníkem, je kraj spojen s řadou významných českých osobností, které se zde buď narodily, nebo se sem, propadnuvše jeho neopakovatelnému kouzlu, s láskou opakovaně vracely ...
 ... Příroda na Berounsku je opravdu rozmanitá. Snoubí se zde různé geologické a geomorfologické celky a vytvářejí tak zvláštní, osobité reliéfy. Na našich výletech narazíme na klidná a romantická místa na březích Berounky, jež si tak trochu líně razí cestu křivoklátskou vrchovinou. Jejich kouzlo už od počátku minulého století lákalo první české trampy .
autohits  optimalizace PageRank.cz autohits
Jaroslav Novák © 2008
  Začněte vydělávat peníze s INVIA.CZ
Přehled « » Čedok « » Net Travel « » Invia
 
Adriatic « » Adriatica « » Hotely  « » Úvod